معنی و ترجمه کلمه gawkiness به فارسی gawkiness یعنی چه

gawkiness


بيدست و پائى ،کمروئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها