معنی و ترجمه کلمه gayly به فارسی gayly یعنی چه

gayly


)gaily(با خوشحالى ز با سرور و نشاط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها