معنی و ترجمه کلمه gaze به فارسی gaze یعنی چه

gaze


خيره نگاه کردن ،چشم دوختن ،زل زل نگاه کردن ،بادقت نگاه کردن ،نگاه خيره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها