معنی و ترجمه کلمه gazebo به فارسی gazebo یعنی چه

gazebo


عمارت تابستانى که چشم اندازخوبى داشته باشد ( خروجى ،بالاخانه)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها