معنی و ترجمه کلمه gazetteer به فارسی gazetteer یعنی چه

gazetteer


فرهنگ جغرافيايى ،مجله نويس ،روزنامه نويس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها