معنی و ترجمه کلمه gear (high) به فارسی gear (high) یعنی چه

gear (high)


علوم نظامى : دنده قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها