معنی و ترجمه کلمه gear arrangment به فارسی gear arrangment یعنی چه

gear arrangment


علوم مهندسى : نظم و ترتيب درگيرى دو چرخ دنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها