معنی و ترجمه کلمه gear brake به فارسی gear brake یعنی چه

gear brake


علوم مهندسى : ترمز سيستم انتقال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها