معنی و ترجمه کلمه gear change box به فارسی gear change box یعنی چه

gear change box


جعبه تعويض دنده
علوم مهندسى : گيربکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها