معنی و ترجمه کلمه gear cluster به فارسی gear cluster یعنی چه

gear cluster


علوم مهندسى : مجموعه چرخ دنده هايى که جزيى از يک محور مى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها