معنی و ترجمه کلمه gear friction losses به فارسی gear friction losses یعنی چه

gear friction losses


علوم مهندسى : تلفات اصطکاکى جعبه دنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها