معنی و ترجمه کلمه gear guard به فارسی gear guard یعنی چه

gear guard


علوم مهندسى : جعبه محافظ براى چرخ دنده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها