معنی و ترجمه کلمه gear in به فارسی gear in یعنی چه

gear in


درگير شدن
علوم مهندسى : درگيرى دو چرخ دنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها