معنی و ترجمه کلمه gear level به فارسی gear level یعنی چه

gear level


تبديل کردن
علوم مهندسى : دسته دنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها