معنی و ترجمه کلمه gear lubricant oil به فارسی gear lubricant oil یعنی چه

gear lubricant oil


علوم مهندسى : روغن گيربکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها