معنی و ترجمه کلمه gear ratio به فارسی gear ratio یعنی چه

gear ratio


علوم مهندسى : نسبت سرعت هاى دورانى محورهاى ورودى و خروجى يک جعبه دنده
عمران : نسبت چره دنده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها