معنی و ترجمه کلمه gear wheel به فارسی gear wheel یعنی چه

gear wheel


چرخ دندانه دار،چرخ دنده
علوم مهندسى : چرخ دنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها