معنی و ترجمه کلمه gear به فارسی gear یعنی چه

gear


انتقال دادن ،جعبه دنده ،ابزار،چرخ دنده ،مجموع چرخهاى دنده دار،اسباب ،لوازم ،ادوات ،افزار،الات ،جامه ،پوشش ،دنده دار(يادندانه دار )کردن ،اماده کارکردن ،پوشانيدن
علوم مهندسى : چرخ دنده
عمران : دنده
معمارى : دنده
علوم نظامى : وسايل لباس مخصوص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها