معنی و ترجمه کلمه geest به فارسی geest یعنی چه

geest


مواد رسوبى و ته نشين سطح زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها