معنی و ترجمه کلمه geissler tube به فارسی geissler tube یعنی چه

geissler tube


الکترونيک : لامپ گايسلر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها