معنی و ترجمه کلمه geitja makki به فارسی geitja makki یعنی چه

geitja makki


دفاع دوبله بحالت( و)،گوتجاماگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها