معنی و ترجمه کلمه gel filtration به فارسی gel filtration یعنی چه

gel filtration


شيمى : کروماتوگرافى ژل تراوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها