معنی و ترجمه کلمه gem به فارسی gem یعنی چه

gem


گوهر،سنگ گران بها،جواهر نشان کردن ،مرصع کردن
کامپيوتر : برنامه اى که کيفيت هاى مشابه Macpaint Macintosh را به ريزکامپيوترهاى گوناگونى شامل کامپيوتر شخصى IBM و اتارى اس تى اضافه مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها