معنی و ترجمه کلمه gemini (gem) به فارسی gemini (gem) یعنی چه

gemini (gem)


جوزا
علوم دريايى : دوپيکر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها