معنی و ترجمه کلمه gemsbok به فارسی gemsbok یعنی چه

gemsbok


( )oryx( )-buck(ج.ش ).بز يا اهوى کوهى بزرگ افريقاى جنوبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها