معنی و ترجمه کلمه gemsbuck به فارسی gemsbuck یعنی چه

gemsbuck


( )oryx( )-bok(ج.ش ).بز يا اهوى کوهى بزرگ افريقاى جنوبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها