معنی و ترجمه کلمه gendarme به فارسی gendarme یعنی چه

gendarme


ژاندارم ،امنيه ،پليس ،پاسبان
قانون ـ فقه : ژندارم
علوم نظامى : امنيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها