معنی و ترجمه کلمه gendarmerie به فارسی gendarmerie یعنی چه

gendarmerie


)gendarmery(ژاندارمرى ،اداره امنيه
قانون ـ فقه : ژاندارمرى ،امنيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها