معنی و ترجمه کلمه gendarmery به فارسی gendarmery یعنی چه

gendarmery


)gendarmerie(ژاندارمرى ،اداره امنيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها