معنی و ترجمه کلمه gene به فارسی gene یعنی چه

gene


(زيست شناسى )ژن ،عامل موجود در کروموزوم که ناقل صفات ارثى است
روانشناسى : ژن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها