معنی و ترجمه کلمه generable به فارسی generable یعنی چه

generable


همگانى ،قابل تعميم ،قابل توليد،زايش پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها