معنی و ترجمه کلمه general ability به فارسی general ability یعنی چه

general ability


روانشناسى : توانايى عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها