معنی و ترجمه کلمه general agreement on tariff & trade (gat به فارسی general agreement on tariff & trade (gat یعنی چه

general agreement on tariff & trade (gat


بازرگانى : موافقت نامه عمومى تعرفه و تجارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها