معنی و ترجمه کلمه general alarm به فارسی general alarm یعنی چه

general alarm


علوم نظامى : اژير اعلام خطر عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها