معنی و ترجمه کلمه general assembly (of united nations) به فارسی general assembly (of united nations) یعنی چه

general assembly (of united nations)


مجمع عمومى سازمان ملل متحد
قانون ـ فقه : يکى از ارکان ششگانه سازمان ملل که همه اعضا در ان نماينده دارند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها