معنی و ترجمه کلمه general cargo rate (gcr) به فارسی general cargo rate (gcr) یعنی چه

general cargo rate (gcr)


بازرگانى : نرخ محل بار متفرقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها