معنی و ترجمه کلمه general cargo rates (gcr) به فارسی general cargo rates (gcr) یعنی چه

general cargo rates (gcr)


بازرگانى : نرخهاى حمل کالاهاى متفرقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها