معنی و ترجمه کلمه general concepts به فارسی general concepts یعنی چه

general concepts


تدبير عمومى ،تدابير کلى
علوم نظامى : روشهاى کلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها