معنی و ترجمه کلمه general headquarters به فارسی general headquarters یعنی چه

general headquarters


قرارگاه کل
علوم نظامى : سرفرماندهى کل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها