معنی و ترجمه کلمه general heat capacity به فارسی general heat capacity یعنی چه

general heat capacity


شيمى : ظرفيت گرمايى کل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها