معنی و ترجمه کلمه general intelligence به فارسی general intelligence یعنی چه

general intelligence


روانشناسى : هوش عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها