معنی و ترجمه کلمه general ledger به فارسی general ledger یعنی چه

general ledger


معين عام


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها