معنی و ترجمه کلمه general level of wages به فارسی general level of wages یعنی چه

general level of wages


بازرگانى : سطح عمومى مزدها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها