معنی و ترجمه کلمه general meeting of share holders به فارسی general meeting of share holders یعنی چه

general meeting of share holders


قانون ـ فقه : مجمع عمومى صاحبان سهام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها