معنی و ترجمه کلمه general outpatient clinic به فارسی general outpatient clinic یعنی چه

general outpatient clinic


درمانگاه عمومى
علوم نظامى : درمانگاه نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها