معنی و ترجمه کلمه general price level به فارسی general price level یعنی چه

general price level


بازرگانى : سطح عمومى قيمت ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها