معنی و ترجمه کلمه general properties of bodies به فارسی general properties of bodies یعنی چه

general properties of bodies


خواص عمومى اجسام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها