معنی و ترجمه کلمه general purpose computer به فارسی general purpose computer یعنی چه

general purpose computer


کامپيوتر همه منظوره
کامپيوتر : کامپيوتر چند منظوره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها