معنی و ترجمه کلمه general purpose ship به فارسی general purpose ship یعنی چه

general purpose ship


علوم دريايى : ناو چند کاربردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها