معنی و ترجمه کلمه general relativity به فارسی general relativity یعنی چه

general relativity


نجوم : نسبيت عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها